ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o pracovnej činnosti je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Dohoda o pracovnej činnosti je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, aj keď rozsah práce nebude presahovať v tom istom kalendárnom roku 300 hodín. Na základe dohody o pracovnej činnosti nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená, najdlhšie však za obdobie 52 týždňov.

Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená písomne ​​a odmenou za vykonanú prácu je odmena z dohody.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje zákon č 262/2006 Z. z., Zákonník práce.

Využitie dohody o pracovnej činnosti v praxi: Zamestnávateľ má zabezpečovať plnenie svojich úloh predovšetkým zamestnancami v pracovnom pomere. V niektorých prípadoch - napríklad ak sú pracovné úlohy sú príležitostné alebo časovo obmedzené - je pre organizáciu prakticky či ekonomicky výhodnejšie využiť dohodu o pracovnej činnosti (alebo dohodu o vykonaní práce).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia