ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Doba splácania dlhov (DSD)
Doba splácania dlhu je pojem, ktorý označuje počet rokov, za ktoré bude spoločnosť schopná splatiť všetky dlhy za predpokladu, že udrží súčasnú úroveň tvorby cash flow.

Doba splácania dlhov, zvyčajne sa používa skratka DSD, je pojem, ktorý označuje počet rokov, za ktoré bude spoločnosť schopná splatiť všetky dlhy za predpokladu, že udrží súčasnú úroveň tvorby cash flow. Ukazovateľ je prevrátenou hodnotou k Cash flow solventnosti (Cash Flow Solvency).

výpočet:

Doba splácania dlhov = Cudzie zdroje / CF z prevádzkovej činnosti

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele doba splácania dlhov v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov . Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia