ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Doba návratnosti (PP - Payback Period)
Metóda Doba návratnosti (Payback Period) z diskontovaných tokov udáva počet rokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa kumulované hotovostné toky od roku 1 vyrovnali investíciu, teda počet rokov, po ktorý sa investícia bude vracať.

Metóda Doba návratnosti (Payback Period), zvyčajne sa používa skratka PP alebo celý názov, udáva počet rokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa kumulované hotovostné toky od roku 1 vyrovnali investícii, teda počet rokov, po ktorý sa investícia bude vracať.

Ak je výsledná hodnota menšia ako životnosť projektu, náklady na neho vynaložené sa v čase jeho prevádzky vráti.

Dobu návratnosti môžeme použiť ako:

  • Statickú metódu, ktorá nezohľadňuje faktor času
  • Dynamickú metódu, kedy zohľadníme faktor času tým, že doplníme dobu návratnosti o diskontovanie hotovostných tokov

Metóda sa používa skôr ako doplnková, jej nevýhodou je, že nezohľadňuje finančné toky plynúce z investície, ktoré nasledujú po dosiahnutí doby návratnosti.

Využitie Metódy Doba návratnosti v praxi: V podniku ju využíva napr CFO (Chief Financial Officer, finančný riaditeľ) pri hodnotení efektívnosti investície. Kritérium je vhodné používať ako doplnkové.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia