ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je DMAIC - cyklus zlepšovania
DMAIC - cyklus zlepšovania je univerzálne použiteľná metóda postupného zlepšovania, ktorá je integrálnou súčasťou metódy Six Sigma.

DMAIC - cyklus zlepšovania je univerzálne použiteľná metóda postupného zlepšovanie, ktorá je integrálnou súčasťou metódy SixSigma. Používa sa pre akékoľvek zlepšovanie - napríklad kvality výrobkov, služieb, procesov, aplikácií, dát. Jednotlivé fázy celého cyklu pomáhajú docieliť skutočného zlepšenia. Jedná sa o zdokonalený PDCA cyklus.

Fázy cyklu zlepšenia sú:

  1. D (Define) definovať - definujú sa cieľa, ​​opisuje sa predmet a ciele zlepšenie (výrobok, služba, proces, dáta, atď)
  2. M (Measure) merať - meranie východiskových podmienok v zmysle princípu “čo nemeriam, neriadim”
  3. A (Analyze) analyzovať - analýza zistených skutočností, príčin nedostatkov
  4. I (Improve) zlepšovať - kľúčová fáza celého cyklu, v ktorej dochádza k zlepšeniu na základe analyzovaných a zmeraných skutočnosťou
  5. C (Control) riadiť - zlepšený nedostatok je potrebné zaviesť - uriadiť, udržať zlepšenie pri živote

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia