ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dlhopisy (Bonds)
Dlhopis je dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje dlžnícky záväzok emitenta voči majiteľovi cenného papiera.

Dlhopis (Bonds) je dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje dlžnícky záväzok emitenta voči majiteľovi cenného papiera.

Dlhopisy delíme podľa doby splatnosti na:

  • Krátkodobé dlhopisy - so splatnosťou kratšou ako 1 rok, sú obchodované na peňažnom trhu. Patria sem:
  • Pokladničné poukážky
  • Komerčné papiere
  • Depozitné certifikáty
  • Stredne a dlhodobé dlhopisy - so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, sú obchodované na kapitálovom trhu. Patria sem:
  • Hypotekárne záložné listy
  • Obligácie (Obligation, Bond)

Formy dlhopisov:

Oceňovanie dlhopisov vychádza z princípov čistej súčasnej hodnoty.

Využitie dlhopisov v praxi: Dlhopisy môže subjekt využiť ako ich emitent na získanie dodatočných finančných prostriedkov. Naopak je možné využiť ako finančnú investíciu, ak chceme zhodnotiť voľné finančné prostriedky. Investovanie do dlhopisov je relatívne bezpečný typ investície.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia