ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dlhodobý majetok (Fixed Assets)
Dlhodobý majetok (Fixed Assets) - tiež stály, investičný, fixné majetok, stále aktíva - je taký majetok, ktorý slúži podniku dlhú dobu (obvykle dlhšie ako 1 rok)

Dlhodobý majetok (Fixed Assets) - tiež stály, investičné, fixné majetok, stála aktíva - je taký majetok, ktorý slúži podniku dlhú dobu (obvykle dlhšie ako 1 rok) a tvorí podstatu jeho majetkovej štruktúry. Je súčasťou ľavej strany súvahy. Dlhodobý majetok sa nezískava za účelom ďalšieho predaja. Dlhodobý majetok sa vyhotovuje kúpou, vlastnou činnosťou, bezodplatným nadobudnutím (darovaním), prevodom, leasingom. Člení sa do troch základných skupín:

Efektivitu hospodárenie podniku s aktívami možno sledovať pomocou ukazovateľov aktivity (ukazovatele riadenia - využívanie aktív).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia