ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dlhodobý hmotný majetok (Tangible Assets)
Dlhodobý hmotný majetok (Tagible Assets) je podskupina majetku (Aktíva (Assets)) ktorá má hmotný charakter. Dlhodobý hmotný majetok slúži v organizácii dlhú dobu a buď sa postupne opotrebúva alebo u neho nedochádza k znehodnoteniu.

Dlhodobý hmotný majetok (Tangible Assets) je podskupina majetku (Aktíva (Assets)) ktorá má hmotný charakter. Dlhodobý hmotný majetok slúži v organizácii dlhú dobu a buď sa postupne opotrebováva (budovy, stavby, stroje, výrobné zariadenia, prístroje, inventár, dopravné prostriedky) alebo u neho nedochádza k znehodnoteniu (pozemky, umelecké diela, zlato). Tento majetok sa ďalej členia na hnuteľný majetok (ten, ktorý možno premiestňovať - stroje, výrobné zariadenia atď.) a nehnuteľný majetok (premiestňovať nedá - trvalé budovy, pozemky).

Dlhodobý hmotný majetok v praxi: Dlhodobý majetok sa nespotrebováva naraz, ale postupným opotrebovaním prenáša svoju hodnotu vo forme odpisov do hodnoty výrobkov, resp. nákladov organizácie. Odpisy tým prenášajú hodnotu málo likvidných aktív do aktív s vyššou likviditou.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia