ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dlhodobý finančný majetok (Long Term Investments)
Dlhodobý finančný majetok (Long Term Investments, LTI) je podskupina majetku (Aktíva (Assets)) ktorý tvoria finančné podiely organizácie v iných subjektoch.

Dlhodobý finančný majetok (Long Term Investments, LTI) je podskupina majetku (Aktíva (Assets)), ktorý tvoria finančné podiely organizácie v iných subjektoch. Jedná sa spravidla o cenné papiere (akcie, dlhopisy) alebo rôzne finančné deriváty, ktoré organizácia nakúpila ako svoju dlhodobú investíciu.

Dlhodobý finančný majetok: Organizácie pomocou dlhodobého finančného majetku zhodnocujú svoje voľné finančné prostriedky, ktoré v krátkodobom horizonte nepotrebujú a môžu ich preto investovať v dlhodobom horizonte (tzv. dlhá likvidita).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia