ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Diverzity management
Diversity management je koncept a súčasť stratégie riadenia ľudských zdrojov, ktorý je založený na rešpektovaní rôzne kultúrne, sexuálnej orientácie, rasovej, náboženskej odlišnosti a rozmanitosti ľudí vo firme. Vychádza z boja proti diskriminácii a prináša lepšiu klímu v organizácii. Príliš veľký dôraz na diverzitu môže ale naopak viesť k diskriminácii väčšiny alebo potláčanie princípu rovnakých príležitostí.


Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia