ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Diverzifikácia
Diverzifikácia znamená rozloženie nejakého aktíva na širšiu základňu.

Diverzifikácia znamená rozloženie niečoho na širšie množstvo produktov, rizík, zákazníkov, segmentov trhov alebo investícií. Dôvodom rozloženie býva spravidla vyššiu úspešnosť, výnosnosť alebo vyššiu bezpečnosť (zníženie rizík).

Diverzifikácia v praxi: Diverzifikovať znamená rozložiť záťaž na viac bodov alebo jednoducho rozšíriť možnosti. Je to jedna zo základných metód, keď sa nechceme spoliehať len na jedného zákazníka, jednu banku alebo jedného dodávateľa. Pojem sa používa v mnohých oblastiach riadenia.

Lze Napríklad diverzifikovať výrobu tým, že firma začne vyrábať širšie portfólio výrobkov, možno diverzifikovať investičné riziká tým, že investujeme na viacerých trhoch alebo vo viacerých podielových fondoch .

Súvisiace pojmy a metódy:

  • Diverzifikácia investičného portfólia (Investment Portfolio Diversification)
  • Diverzifikácia portfólia v investovaní (Portfólio Diversification in Investment)
  • Diverzifikácia portfólia v marketingu
  • Portfólio
  • Produktová diverzifikácia (Product Diversification)
  • Riadenie (Management)
  • Riadenie portfólia (Portfolio Management)
  • Rozhodovací proces (Approval process)
  • Rozloženie rizik (Risk Diversification)

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia