ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Diseconomies of scale (náklady z rozsahu)
Náklady z rozsahu vyjadrujú opak úspor z rozsahu. Ide o negatívny efekt zvyšovania nákladov z dôvodov zle riadenej, zväčšenej a veľkej organizácie.

Diseconomies of scale (Diseconomy of scale) je anglický ekonomický pojem, ktorý vyjadruje opak úspory z rozsahu. Možno preložiť ako náklady z rozsahu. Znamená, že pri prekročení určitej veľkosti organizácie sa eliminujú úspory z výroby vo veľkom, a výrobné náklady opäť stúpajú. Pojem sa zvyčajne neprekladá, používa sa v anglickom origináli ako diseconomies of scale.

Diseconomies of scale v praxi: Diseconomies of scale je jav, ktorý nastáva u veľkých korporácií, vládnych organizácií a verejnej správy - kde nastávajú negatívne efekty z veľkého rozsahu organizácie, ktoré spôsobujú nárast nákladov , ako sú komunikačné problémy, duplicita procesov, vnútrofiremné napätia a súperenie, nejednotnosť stratégie, postupov a politík.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia