ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Diferenčný analýza (Gap analýza)
Diferenčný analýza (Gap analýza) patrí medzi metódy rozhodovania a riešenia problémov, jedná sa o jednoduchú metodiku, postup a je využiteľná v situáciách, kedy dochádza k plánovaniu nejakej stratégie alebo zmeny.

Diferenčnú analýzu (niekedy tiež Gap analýza) navrhol Igor Ansoff. Gap analýza sa skladá z nasledujúcich krokov:

  • Popis existujúceho stavu
  • Stanovenie cieľov (popis cieľového stavu)
  • Určenie rozdielu (medzery) medzi existujúcim a cieľovým stavom
  • Návrh variantov dosiahnutie cieľového stavu (alternatívne stratégia)
  • Zhodnotenie variantov a výber najvhodnejšie z nich
  • V prípade potreby sa celý postup opakuje, až kým sa nedosiahne cieľového stavu

Poznámka: V kognitívne psychológiu sa podobnému problému (riešenie problémov) v 70. rokoch 20. storočia venovali Allen Newell a Herbert A. Simon pod názvom analýza prostriedok - cieľ (means-end analysis).

Použitie diferenčnej analýzy v praxi: Táto analytická metóda (technika) patrí medzi metódy rozhodovania a riešenia problémov, jedná sa o jednoduchú metodiku či postup, ktorý je využiteľný v situáciách, kedy dochádza k plánovaniu nejakej stratégie alebo zmeny.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia