ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Deflacia
Deflácia je pokles všeobecnej cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike alebo konkrétnej krajine v nejakom časové obdobie.

Deflácia je ekonomický pojem, je to pokles všeobecné cenovej hladiny tovar a služieb v ekonomike alebo konkrétnej krajine v nejakom časové obdobie. Deflácia je opak inflácie. Hlavným meradlom deflácia je miera deflácie vyjadrená v percentách v roku, spravidla pomocou indexu spotrebiteľských cien.

Aký dopad má deflácia, čo znamená v praxi?

Výsledkom deflácia je pokles hodnoty financií, všeobecný pokles finančných trhov a firemných aktív. Z pohľadu zákazníkov ceny na trhu počas deflácie klesajú. Deflácia väčšinou negatívne ovplyvňuje peňažnú zásobu v ekonomike, ktorá klesá. Deflácia nie je v súčasnej dobe príliš častý jav, s ktorým sa organizácia prakticky nestretnú a ktorý môže byť spojený s ekonomickou recesiou. Inak tomu bolo v čase zlatého štandardu kedy bola deflácia častejším javom.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia