ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dedukcie
Dedukcie je spôsob vyvodzovanie nových, logicky istých záverov na základe už známych, všeobecných faktov, tvrdenie či predpokladov.

Dedukcie je spôsob vyvodzovanie nových, logicky istých záverov na základe už známych, všeobecných faktov, tvrdenie či predpokladov. Dedukciou vyvodené závery bývajú menej známe, zvláštne, nové než tomu bolo pred ňou a vyvodené závery sú isté (nie iba pravdepodobné).

Dedukcie v praxi: Dedukcie spolu indukciou patrí medzi základné myšlienkové pochody pri odhaľovaní nových vzťahov a zákonitostí. Dedukcie sa používa vo vede, pri skúmaní zákonitostí a testovania všeobecných hypotéz. Dedukciu využíva celý rad metód v riadenia kvality, riadenie rizík alebo riadení bezpečnosti - pri vyšetrovaní záležitostí. Pomocou dedukcie testujeme, či vyslovená hypotéza je schopná vysvetliť skúmaný fakt a či má všeobecnú platnosť. Dedukcie má význam iba ako článok myšlienkového reťazca a je nutné ju používať súčasne s inými typmi myslenia a vyvodzovanie. (pozri napríklad Kolbův experimentálna cyklus).

Dedukcie je tiež neoddeliteľnou súčasťou tzv deduktívnych vied, ako logika a matematika.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia