ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dátová schránka
Dátová schránka slúži pre komunikáciu v oblasti verejnej správy, jej prostredníctvom možno urobiť podanie ktorémukoľvek úradu.

Dátová schránka je pojem, ktorý je definovaný podľa § 2 ods 1) zákona č 300/2008 Z. z., O elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov, v znení neskorších predpisov takto „Dátová schránka je elektronické úložisko, ktoré je určené k doručovanie orgánmi verejnej moci, vykonávanie úkonov voči orgánom verejnej moci, dodávanie dokumentov fyzických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb.”

Dátové schránky zriaďuje a spravuje Ministerstvo vnútra Českej republiky.

Využitie pojmu dátová schránka v praxi: Dátová schránka je pojem používaný v oblasti verejnej správy v Českej republike. Dátová schránka slúži pre komunikáciu v oblasti verejnej správy, jej prostredníctvom možno urobiť podanie ktorémukoľvek úradu. Úrady prostredníctvom dátovej schránky doručujú svoje písomnosti príslušným adresátom (fyzickým alebo právnickým osobám), rovnako ako komunikujú s inými orgánmi verejnej správy. Všetkým úkony, ktoré sú prostredníctvom elektronickej dátovej schránky, resp. prepážky nepripúšťajú, je priznaná ekvivalencie k úkonom uskutočňovanými písomne.

Súvisiaci pojmy e-Governmentu v Českej republike:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia