ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Daňová sústava SR
Daňová sústava Slovenskej republiky je pojem z oblasti ekonomiky a financií, ktorý v Českej republike označuje sústavu daní štátu.

Daňová sústava Českej republiky je pojem z oblasti ekonomiky a financií, ktorý v Českej republike označuje sústavu daní štátu. Je vytváraná ako previazaný systém zostavený s cieľom ochrániť príjmy štátneho rozpočtu, popr. príjmy rozpočtu krajov, miest a obcí, vyberaním daní. Získané prostriedky sú potom používané na zabezpečenie chodu štátnej správy a verejného sektora. V modernom poňatí chápeme dane ako spoluúčasť občanov a ďalších ekonomických subjektov na štátnych verejných výdavkov. Daňová politika štátu je súčasťou hospodárskej politiky štátu.

Daňová sústava Českej republiky bola uzákonená k 1.1.1993 a je tvorená týmito daňami:

Priame dane:

Nepriame dane:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia