ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je DACI Matica (DACI Matrix)
DACI matica slúži na priradenie a zobrazenie zodpovednosťou jednotlivých osôb či pracovných miest pri rozhodovaní.

DACI matica (anglicky DACI Matrix) slúži na priradenie a zobrazenie zodpovednosťou jednotlivých osôb či pracovných miest pri rozhodovanie. Formou maticové štruktúry priraďuje úrovne rozhodovacej zodpovednosti jednostivých zúčastněnách. DACI je akronym začiatočných písmen typov rolí.

Ako funguje DACI matice?

DACI matice je založená na priradenie rôznych typov zodpovednosťou pri rozhodovaní k jednotlivým čiastkovým úlohám, činnostiam alebo procesom formou maticové štruktúry, v ktorej sú zodpovednosti spravidla v stĺpcoch a činnosti spravidla v riadkoch. V ich priesečníkoch sú potom jednotlivé úrovne rozhodovacie ZODPOVEDNÍ a to podľa začiatočných písmen typov rolí v procese rozhodovania.

  • D - Driver je osoba zodpovedná za koordináciu všetkých aktivít potrebných k rozhodnutiu, je to taký manažér, team-leader rozhodnutie
  • A - Approver je osoba, ktorá rozhodnutie vykonáva
  • C - Contributor je osoba, ktorá má na rozhodnutie vplyv vďaka svojej znalosti alebo expertízy, je to poradca nie ten, kto rozhodnutie vykonáva
  • I - Informed je osoba, ktorá má byť o rozhodnutí informovaná

Na čo a kde sa používa DACI matice v praxi?

Slúži pre rozdelenie a priradenie zodpovednosťou za rozhodovanie jednotlivým členom tímu bežnom živote firmy alebo v projektoch. Na rozdiel od RACI matice, z ktorej je odvodená sa v praxi využíva v oblastiach, kde je intenzívny rozhodovanie - teda napríklad vo vývoji nových produktov (Product Management), pretože rozhodovanie je tu kritickým bodom v posúvaní nového produktu vpred a to v priebehu celého procesu vývoja.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.09.2020

KomentárePre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia