ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cudzí kapitál (Liabilities, Liability)
Cudzie zdroje (liabilities, liability) - sú dlhom podniku, ktorý podnik musí v určenej dobe splatiť. Cudzí kapitál predstavuje záväzky organizácie voči iným subjektom.

Cudzí kapitál (Liabilities, liability), niekedy tiež cudzie zdroje je dlhom podniku alebo organizácie, ktorý musí v určenej dobe splatiť. Podľa tejto doby ho rozdeľujeme na krátkodobý (poskytovaný na dobu do jedného roka) a dlhodobý (poskytnutý na dobu dlhšiu ako jeden rok). Cudzí kapitál predstavuje záväzky organizácie voči iným subjektom.

Cudzí kapitál sa teda delia na:

 • Krátkodobé dlhy (pasíva):

  • Krátkodobé bankové úvery
  • Dodávateľské úvery (dodávateľ dodá tovar na úver)
  • Odberateľský úver (preddavky prijaté od odberateľov)
  • Pôžičky
  • Záväzky k zamestnancom (sumy doteraz nevyplatených miezd a platov)
  • Nezaplatené dane
  • Výdavky budúcich období
 • Dlhodobé dlhy (pasíva):

  • Dlhodobé bankové úvery
  • Termínované pôžičky
  • Vydané podnikové obligácie
  • Dlžné úpisy
  • Leasingové dlhy
 • Rezervy - sú určené na financovanie nepredvídaných výdavkov v budúcnosti

Využitie cudzieho kapitálu v praxi: Cudzie zdroje využívajú organizácie na preklenutie doby, po ktorú si nevystačí s vlastným kapitálom. Cudzie zdroje môžu byť dokonca lacnejšie ako vlastný kapitál, pretože úroky môžu znížiť základ zaplatenej dane. Použitie cudzieho kapitálu pôsobí ako finančná páka ktorou sa dvíha výnosnosť vlastného imania. V rámci finančnej štruktúry podniku je nutné posudzovať a analyzovať najmä reláciu medzi vlastným a cudzím kapitálom. Základná miera využitia cudzích zdrojov je zachytená v súvahe, k detailnejšie analýze slúži ukazovatele zadlženosti. Ak chce organizácia využiť cudzí kapitál, hľadá ho predovšetkým na finančným alebo kapitálovom trhu, prípadne sa obráti na trh súkromného kapitálu (Private Equity).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia