ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CUA (Cost Utility Analysis)
Metóda CUA (Cost Utility Analysis) je založená na meraní zmeny úžitku v závislosti na zmene jednotky nákladov.

Metóda CUA (Cost Utility Analysis) je založená na meraní zmeny úžitku v závislosti na zmene jednotky nákladov.

CUA patrí medzi jednokriteriální hodnotiace metódy verejných výdavkov. Vstupy sú v peňažných jednotkách, výstupy sú merané zvyčajne v iných než peňažných jednotkách. Hodnotiacim kritériom sú zmeny v úžitku (meranej napr. stupňom uspokojenia) po použití dodatočnej jednotky vstupov.

Hodnotenie prebieha tak, že sa k úžitku vydefinuje bodovacie stupnice - možnej úrovne úžitku (napr. výborný, dostačujúce, dobrý, nedostatočný) a zisťuje sa miera nárastu úžitku alebo veľkosť úžitku.

Ak je problematické vyjadriť úžitok, je možné vymedziť si všeobecne definovaný cieľ a zisťovať percento jeho dosiahnutie (napr. pozorovaním, rozhovorom, následným rozborom). Najvýhodnejšie je potom varianta, ktorá najviac napĺňa definovaný cieľ.

Využitie metódy CUA v praxi: Metódu je vhodné použiť pri projektoch, u ktorých nie sme schopní úžitok vyčísliť v peňažných jednotkách.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia