ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí CSO (Chief Security Officer)
CSO (Chief Security Officer), je označenie pre manažéra, ktorý je zodpovedný za fyzickú, informačné i personálne bezpečnosť v organizácii.

CSO (Chief Security Officer), niekedy tiež Security Manager, je označenie pre manažéra, ktorý je zodpovedný za fyzickú, informačné i personálne bezpečnosť v organizácii. Používa sa skratka CSO (rovnaká ako pre obchodného riaditeľa). Označenie Chief Security Officer vychádza z americkej angličtiny, používa sa ale vo väčšine krajín. Alternatívne je možné v praxi naraziť na označenie rovnakej pozície výraz Security Director alebo security manažér. Pre riešenie bezpečnosti na korporátnej úrovni sa používa označenie Vice President alebo Riaditeľ korporátnej bezpečnosti (Director of Corporate Security).

Úlohou CSO je zodpovedať za riadenie bezpečnosti prevádzky aj jej priebežné zlepšovanie, zlaďovaní cieľov bezpečnosti s cieľmi organizácie a voľba vhodných spôsobov ich zaistenia. Jeho zodpovednosťou je plánovania rozvoja bezpečnosti, sledovanie trendov či vykonávania analýzy bezpečnosti, stanovenie stratégie a politiky bezpečnosti v organizácii.

Podobne ako u ostatných manažérov, je manažérskym úlohou CSO plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a informácie v oblasti bezpečnosti. CSO môže delegovať časť svojich právomocí a zodpovednosťou na ďalšie vrcholové manažérov či manažérov nižších úrovní.

Pre CSO platí, že rovnako ako akýkoľvek iný manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá