ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí CSO (Chief Sales Officer)
CSO (Chief Sales Officer), používa sa skratka CSO a znamená obchodný riaditeľ. Skratka nie je tak bežne používaná ako skratky CEO, COO alebo CIO. Používa sa tiež označenie Sales director.

CSO (Chief Sales Officer), používa sa skratka CSO a znamená obchodný riaditeľ. Skratka nie je tak bežne používaná ako skratky CEO, COO alebo CIO. Používa sa tiež označenie Sales director.

CSO patrí medzi najvyššie postavené manažérov v organizácii, je to človek zodpovedný za oblasť marketingu a obchodu. Úlohou obchodného riaditeľa je zodpovedať za marketing, riadenie vzťahov so zákazníkmi, za predaj výrobkov alebo služieb, za rozvoj zamestnancov a za zosúlaďovanie cieľov organizácie s potrebami zákazníkov. Jeho hlavnou zodpovednosťou je predaj výrobkov a služieb, ďalej potom plánovania predaja výrobkov a služieb. Obchodný riaditeľ spoločne s CEO stanovuje produktovú stratégiu, produktové portfólio, vyvažuje potreby organizácie a jej zákazníkov, rozhoduje o stanovenie optimálnych predajných kanálov a udržiava aj strategické vzťahy s kľúčovými zákazníkmi.

V niektorých podnikoch je vyššie popísaná úloha rozdelená na obchodného riaditeľa (zodpovedný iba za predaj a obchod) a marketingového riaditeľa (zodpovedného za propagáciu a marketing).

Podobne ako u ostatných manažérov, je manažérskym úlohou obchodného riaditeľa plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a informácie v oblasti ľudských zdrojov. Obchodný riaditeľ môže delegovať časť svojich právomocí a zodpovednosťou na ďalšie vrcholové manažéry, manažérov nižších úrovní alebo jednotlivé obchodníkmi.

Spolu s obchodným riaditeľom tvorí vrcholový manažment spravidla:

Pre obchodného riaditeľa platí, že rovnako ako akýkoľvek iný manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.03.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá