ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú CSF (Critical Success Factors) Kritické faktory úspechu
Kritické faktory úspechu sú kľúčové faktory, ktoré môžu znamenať zlyhanie, či neúspech alebo naopak. Používajú sa pri obchodnú stratégiu, pri riadení projektu a podobne.

CSF (Critical Success Factors) - prekladá sa ako Kritické faktory úspechu, používa sa bežne skratka CSF. Ide o jednoduchú analytickú techniku​​, prístup, ktorý sa používa v modelovaní organizácie a jej fungovania alebo nejakej situácie či projekte a je výrazne analogický Paretova pravidlu alebo pravidlu úzkeho hrdla.

V súlade s koncepciou CSF je plne postačujúci vymedziť a vybrať len tie fenomény (faktory), ktoré sú najpodstatnejšie pre úspech organizácie alebo nejakého konkrétneho zámeru alebo plánu. Vďaka tomu sa množstvo sledovaných javov môže obmedziť rádovo na jednotky, namiesto sledovania desiatok, stoviek alebo tisícok javov.

Prakticné využitie CSF v praxi: Analýza kritických faktorov úspechu sa používa v situáciách, kde je potrebné vedieť pojemnovat kľúčové faktory, ktoré môžu znamenať zlyhanie, či neúspech alebo naopak. Ide o univerzálnu analýzu, ktorá je šírkou svojho využitia podobná napríklad SWOT analýze.

Ďalej sú uvedené niektoré typické modely kritických faktorov úspechu:

Modely kritických faktorov úspechu využíva riadenie zmien pomocou CSF. CSF je príbuzný technikám dekompozícia organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia