ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CF výnosnosť hrubých aktív (CROGA - Cash Return on Gross Assets)
Cash flow výnosnosť hrubých aktív (Cash Return on Gross Assets), skratka Crog, je finančný ukazovateľ, ktorý označuje podiel prevádzkového cash flow po zdanení (teda súčtu čistých prevádzkového zisku a odpisov) a hrubých aktív (majetku v obstarávacích cenách).

Cash flow výnosnosť hrubých aktív (Cash Return on Gross Assets), zvyčajne sa používa skratka CROGA, je pojem, ktorý označuje podiel prevádzkového cash flow po zdanení (teda súčtu čistého prevádzkového zisku a odpisov ) a hrubých aktív (majetku v obstarávacích cenách). Namiesto účtovného zisku pracuje ukazovateľ s prevádzkovým cash flow, zároveň vďaka použitie hrubých aktív je odstránená nepresnosť vznikajúce pri použití účtovných zostatkových cien.

výpočet:

CROGA= OATCF / GA

kde:

  • CROGA - cash flow výnosnosť hrubých aktív
  • OATCF - prevádzkový cash flow po zdanení (čistý prevádzkový zisk + odpisy)
  • GA - hrubá aktíva (suma dlhodobého majetku v aktuálnych obstarávacích cenách) a pracovného kapitálu

Výsledná hodnota ukazovateľa Crog sa porovnáva s požadovanou výnosnosťou kapitálu, ktorú reprezentujú WACC. Ak CROGA > WACC, potom výkonnosť daného podniku prevýšila očakávania vlastníkov.

Ukazovateľ patrí medzi hodnotová kritériá merania výkonnosti podniku.

Na čo využiť ukazovateľ CROGA v praxi?

Pomocou tohto ukazovateľa sa hodnotí výkonnosť podniku s očakávaním vlastníkov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia