ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Corporate Governance
Corporate Governance (niekedy skrátene Governance) je pojem pre aktivity reprezentujúce vôľu vlastníkov organizácie prípadne ďalších záujmových skupín (stakeholders).

Corporate Governance (niekedy skrátene Governance) je pojem pre aktivity reprezentujúce vôľu vlastníkov organizácie prípadne ďalších záujmových skupín (stakeholders). Pojem sa zvyčajne neprekladá, používa sa originálny anglický výraz Corporate Governance.

Ako vyzerá Corporate Governance v praxi?

Corporate Governance sa v praxi odohráva pomocou súboru pravidiel (policies), strategických cieľov organizácie, nastavenie zodpovedností manažérstva a procesov organizácie. Týka sa predovšetkým veľkých obchodných spoločností so zložitou vlastníckou štruktúrou, kde býva ťažší prenos vôle vlastníka smerom do chodu organizácie. Corporate Governance je vykonávané priamo vlastníkmi organizácie alebo ich zástupcami (tzv. governing body) - napr štatutárnymi orgánmi, predstavenstvom akciovej spoločnosti, board of directors atď.

Na rozdiel od manažmentu organizácie, ktorý by mal mať ťažisko v operatívnom riadení, je governance zameraná jednoznačne na strategické riadenie, teda na strategickej a dlhodobé celoorganizační ciele. Dobre vykonávané corporate governance zvyšuje mieru ochrany investícií vlastníkov, plnenie strategických cieľov organizácie, plnenie právnych povinností, znižuje celý rad rizík voči vlastníkom. Dobre vykonávané corporate governance tiež zaisťuje, že sa nezačnú “otvárať nožnice” medzi názormi vlastníkov a manažmentu organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

  • Softvér pre riadenie rizík, governance a zhody (Governance, Risk & Compliance softvér GRC)
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia