ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí COO (Chief Operations Officer) - prevádzkový riaditeľ
COO (Chief Operations Officer), niekedy tiež (Chief Operating Officer) používa sa skratka COO, používa sa alternatívne namiesto pojmu prevádzkový riaditeľ. COO patrí medzi najvyššie manažérov v organizácii, je to človek zodpovedný za prevádzku organizácie, jej dennodenné fungovanie.

COO (Chief Operations Officer), niekedy tiež (Chief Operating Officer) používa sa skratka COO, používa sa alternatívne namiesto pojmu prevádzkový riaditeľ. Označenie COO sa používa najmä v americkej angličtine (v USA); v britskej angličtine (najmä v Spojenom kráľovstve a krajinách Commonwealth) sa používa pre označenie rovnakej pozície výraz Operations director (syn. Executing director). V ostatných štátoch sa používajú oba výrazy.

COO patrí medzi najvyššie manažérov v organizácii, je to človek zodpovedný za prevádzku organizácie, jej dennodenné fungovanie. COO je vedľa generálneho a finančného riaditeľa najvyššie postavený manažér v organizácii. Úlohou COO je plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a informácie v každodennej prevádzke. COO môže delegovať časť svojich právomocí a zodpovedností na ďalšie vrcholové manažérov či manažérov nižších úrovní.

Spolu s COO tvorí vrcholový manažment spravidla:

Pre COO platí, že rovnako ako akýkoľvek iný manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

Komentáre



Do diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá