ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta ekonomická

Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni a její pracoviště jsou umístěna v Plzeňském i Karlovarském kraji.


- Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
- Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti
- Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty
- Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku
- Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU
- Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty
- Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí
Typ:
Škola / Univerzita
Odvetvie:
Vzdelávanie detí a mládeže
Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta ekonomická
Husova 11, 30614 Plzeň
Czech Republic
Aktuálne