ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době osm fakult s více než 60 katedrami a tři vysokoškolské ústavy. Téměř 16 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Kromě pedagogické činnosti je univerzita také střediskem výzkumu a vývoje, o čemž svědčí i masivní investice jak do rozvoje univerzity, tak do výstavby univerzitního kampusu. Tyto největší investice v historii ZČU do budoucna slibují kvalitní základ k ještě intenzivnější spolupráci s univerzitami po celém světě. Vznikající nová centra výzkumu v budoucnu jistě posílí i vazby mezi univerzitou a praxí.

Web firmy:
Typ:
Škola / Univerzita
Odvetvie:
Vzdelávanie detí a mládeže
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní ul., č. 8, č.p. 2732, 306 14 Plzeň
Czech Republic
Aktuálne