Kontakty spoločnosti

Ing. Martina Kopečková, Ph.D.
+420 545 136 632
martina.kopeckova@mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
+420 545 136 332
pavel.machal@mendelu.cz
Ing. Lucie Dolinová
+420 545 136 532
lucie.dolinova@mendelu.cz