ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s.r.o.

Sme konzultačná spoločnosť pôsobiaca v 12 štátoch Európy s viac ako 35 ročnými skúsenosťami. Zameriavame sa na procesné zlepšovanie metodikou Lean Six Sigma, firemné inovácie a riadenie zmien. Našim klientom poskytujeme jednotlivé projekty, školenia aj kombinované programy v servisných aj výrobných organizáciách. Náš prínos chápeme v dosiahnutí konkrétnych výsledkov a prenesení našich znalostí na stranu klienta, tak aby získané skúsenosti mohol ďalej využívať.
Typ:
Firma
Odvetvie:
Sektor služieb
Poradenstvo, právne a odborné služby
Vzdelávanie dospelých
ICG Integrated Consulting Group Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
SlovakiaNadchádzajúce udalosti a školenie

Školenie

Thumb_icg_logo_small
Počet aktuálnych termínov: 1
Černyševského 10, Bratislava

Školenie Green Belt poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma pre zlepšovanie procesov. Poslucháči sú po absolvovaní školenia schopní vyhľadať príležitosti pre zlepšenie a následne riadiť stredne veľké procesné projekty. Školenie predstaví budúcemu Green Beltovi všetky fázy cyklu DMAIC...
Thumb_icg_logo_small
Počet aktuálnych termínov: 1
Černyševského 10, Bratislava

Naše školenie pripraví účastníkov na to, ako systematicky riadiť zmeny ako súčasť každého projektu. Na školení si účastníci vyskúšajú techniky Change managementu na reálnom príklade. Maximálne praktické školenie, ktoré sme v roku 2018 inovovali a obohatili o nové komunikačné a agile nástroje a komplexnú...
Thumb_icg_logo_small
Počet aktuálnych termínov: 1
Černyševského 10, Bratislava

Školenie Projektového riadenia predá účastníkom dôležité tipy z praxe a upozorní na tie najčastejšie chyby. Prebraný bude celý projektový cyklus. Naučíte sa definovať rozsah projektu a rozvrhnúť zmenové aktivity do celého priebehu projektu. Ďalej sa naučíte riadiť rozpočet a projektové rizika. To všetko...
Thumb_icg_logo_small
Počet aktuálnych termínov: 1
Černyševského 10, Bratislava

Školenie Black Belt je jedným z najkomplexnejších vzdelávacích programov v oblasti procesného a projektového manažmentu. Školenie je spravidla rozložené do 2 až 3 mesiacov, kedy je kombinovaná výučba a práce na reálnych projektoch. Tento kurz ponúkame aj ako nadstavbu školenia Green Belt (pre už...

Aktuálne