ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Cognos TM1

Cognos TM1 je softvér pre plánovanie, vedenie rozpočtov, analýzy a vytváranie záznamov s vyhodnotením.    IBM Cognos TM1 je softvérová platforma pre plánovanie podniku, ktorá je schopná zabezpečiť transformáciu kompletného cyklu plánovania od určovania cieľov a rozpočtov až po tvorbu zostáv, vytváranie záznamov s vyhodnotením, analýzy a prognózy. Produkt Cognos TM1 je k dispozícii ako interne prevádzkované alebo cloudové riešenie, je vybavený rozsiahlymi funkciami umožňujúcimi účinné používanie mobilných zariadení a umožňuje spoluprácu pri plánovaní, riadenie rozpočtov a vytváranie prognóz. Môžete analyzovať dáta a vytvárať modely - vrátane modelov výnosnosti - odrážajúce priebežne sa vyvíjajúce obchodné prostredie. Integrované panely s vyhodnotením a schopnosti pre strategické riadenie pomáhajú s monitorovaním metrík výkonu a vzájomnú optimalizáciou prostriedkov a iniciatív s cieľmi podniku i marketingovými akciami.

  • Výkonné plánovanie a analýza - Vytvárajte a analyzujte prepracované plány, rozpočty a prognózy, a to aj nad rozsiahlymi dátovými sadami.
  • Integrované panely s vyhodnotením a strategické riadenie - Modelujte metriky na meranie priebehu realizácie cieľov a dynamicky tieto metriky prepájajte s akciami a prognózami.
  • Flexibilné modelovanie - Vyvíjajte a implementujte aj tie najzložitejšie modely plánovania a analýz v prostredí vedeného modelovania.
  • Zapojenie viac užívateľov - Zapojte užívateľa vo všetkých častiach organizácie do plánovania a spolupráce so vzdialenými a inde pôsobiacimi užívateľovi prostredníctvom širokého spektra mobilných zariadení vrátane tabletu Apple iPad.
  • Možnosť cloudové implementácie - Zaistite si všetky funkcie riešenie prevádzkovaného lokálne na vlastnom IT (on-premise) vo voliteľnej cloudové implementáciu.