ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je COFOG (Classification of the Functions of Government) - Klasifikácia funkcií vlády
COFOG (Classification of the Functions of Government), v preklade Klasifikácia funkcií vlády je medzinárodne používaný klasifikačný štandard pre členenie výdavkov štátov (štátnych rozpočtov) s ohľadom na ich účel (funkciu).

COFOG (Classification of the Functions of Government), v preklade Klasifikácia funkcií vlády je medzinárodne používaný klasifikačný štandard pre členenie výdavkov štátov (štátnych rozpočtov) s vzhľadom na ich účel (funkciu). COFOG bol vyvinutý OECD.

Klasifikácia COFOG je neoddeliteľnou súčasťou Systému národných účtov (SNÚ) z roku 1993 ako jedna zo štyroch funkčných klasifikácií (ďalšie tri klasifikácie sú COICOP, COPNI a COPP) určených najmä pre potreby štatistického zisťovania a medzinárodného porovnávania štatistických dát.

Využitie COFOG v praxi: Klasifikáciu COFOG používajú najmä ministerstva financií a štatistické úrady jednotlivých krajín pre členenie rozpočtov a ďalšie štatistické účely. Každá činnosť (resp. výdavok) organizácií verejného sektora musí byť priradená jednej z funkcií podľa členenia COFOG. Z medzinárodného hľadiska ide o členení, pomocou ktorého možno porovnávať štruktúru výdavkov na verejné služby.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia