ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Koučovanie (Coaching)

Koučovanie (Coaching) je metóda vzdelávania na pracovisku. Vzdelávajú pracovník má prideleného tútora, ktorý vedie jeho vzdelávanie. Koučovanie možno chápať ako dlhodobejší dohľad a podporu poskytovanú koučom. Obsah a intenzita vzdelávania sa flexibilne mení podľa aktuálnych potrieb a priebežne dosahovaných vzdelávacích výsledkov. Nevýhodou môže byť istá nesystémovosti koučovanie.
Máte k téme čo povedať alebo viete o zaujímavom odkazu? Podeľte sa s ostatnými.

Large_btn_plus
Large_btn_plus
Large_btn_plus
Large_btn_plus