ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Claude Elwood Shannon
Claude Shannon bol americký matematik a inžinier - je známy ako "otec teórie informácie", ktorá definovala princípy prenosu, kódové, dekódovanie, ukladanie a meraním informácií a položila základy princípom vedného odboru informatika.
Claude-edwood-shannon

Claude Elwood Shannon

“Mal som šťastie, bol som vtedy zhodou okolností zrejme jediný, kto dôverne poznal obe disciplíny (informatiku a kybernetiku).”
Hovorí Claude Shannon o svojom prínose v oblasti vývoja informačných a komunikačných technológií.

Claude Shannon bol americký matematik a inžinier - je známy ako “otec teórie informácie”, ktorá definovala princípy prenosu, kódovanie, dekódovanie, ukladanie a meraním informácií a položila základy princípom vedného odboru informatika. Narodil sa v roku 1916 v Gaylord, v štáte Michigan v USA. Mal na neho vplyv jeho dedko, ktorý bol vynálezcom. Claude Shannon bol už od malička fascinovaný rôznymi mechanickými a elektrickými prístrojmi a jeho idolom bol jeho vzdialený príbuzný Thomas Alva Edison. Súčasťou jeho teórie informácií bolo vyjadrenie univerzálne jednotky Informácie, ​​ktorú Shannon označil ako “binary digit” alebo skrátene “Bit” a definoval, že jeden Bit reprezentuje informáciu získanú odpovedí na jednu otázku typu áno / nie, vyjadrenú pomocou číslic 0 / 1.

Súčasťou diela Claude Shannona bola okrem ucelené teórie informácie tiež celý rad čiastkových teórií a stanovených zákonitostí. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Definícia jednotky Informácie (Bit)
 • Definícia prostriedkov potrebných pre prenos informácií: vysielač, prijímač, kanál
 • Teória prenosu dát (informačných signálov), informačné šumy
 • Definícia redundancie informácie
 • Teória dátovej kompresie
 • Teória spínacích obvodov využívajúce Booleova logiku, ktorá bola kľúčová pre rozvoj digitálnych počítačov
 • Teória optimálneho kódovania

Jeho súhrnná práca Matematická teória komunikácie, ktorú publikoval v roku 1948 v časopise Bell System Technical Journal ustanovila informatiku a počítačovú vedu ako exaktnú vedný odbor.

Shannon vyštudoval na Michiganskú univerzitu a neskôr tiež Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jeho diplomová práca Symbolická analýza reléových a spínacích obvodov (A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, 1938) sa stala faktickým základom nového vedného odboru. Howard Gardner (Harvard University) sa o nej dokonca vyjadril slovami: “je to pravdepodobne najdôležitejšie a najslávnejšie diplomová práca tohto storočia”. Shannon bol zamestnaný v Bellových laboratóriách a zaujímavosťou je aj to, že vo svojich 35 rokoch sa rozhodol odísť do dôchodku, aby sa mohol venovať svojim záľubám.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

 • informatika veda
 • Kybernetika (Cybernetics)

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace inštitúcie:

 • MIT - Massachusetts Institute of Technology
 • University Of Michigan

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.09.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá