ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Čistý zisk plus úroky po zdanení
Čistý zisk plus úroky po zdanení je pojem, ktorý označuje EAT + Nákladové úroky × (1 - daňová sadzba).

Čistý zisk plus úroky po zdanení, skratka sa zvyčajne nepoužíva, je pojem, ktorý označuje čistý zisk (EAT), ku ktorému sa pripočítavajú zdanené nákladové úroky.

Ukazovateľ zohľadňuje, že nákladové úroky tvoria daňový štít (teda ich zahrnutie do nákladov znižuje základ dane).

Výpočet: Čistý zisk plus úroky po zdanení = EAT + Nákladové úroky × (1 - t).

Využitie pojmu Čistý zisk plus úroky po zdanení v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (Chief Financial Officer - finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia