ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Čistý zisk na akciu (EPS - Earnings Per Share)
Čistý zisk na akciu (Earnings Per Share) je pojem, ktorý označuje celkový zisk po zdanení a výplate prioritných dividend. Ukazovateľ možno označiť aj ako rentabilitu na 1 akciu.

Čistý zisk na akciu (Earnings Per Share), zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje celkový zisk po zdanení a výplate prioritných dividend. Ukazovateľ možno označiť aj ako rentabilitu na 1 akciu. Informuje akcionára o veľkosti zisku na jednu kmeňovú akciu, ktorý by mohol byť vyplatený vo forme dividend, ak by podnik neuvažoval o reinvestovanie.

výpočet:

Čistý zisk na akciu = Čistý zisk / Počet emitovaných kmeňových akcií

Využitie čistého zisku na akciu v praxi: Ukazovateľ sa využíva pri porovnaní akcií rôznych spoločností (pozor, vykázaný zisk môže byť ovplyvnený účtovný politikou podniku).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia