ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Čistý zisk k rozdeleniu akcionárom vlastniacim kmeňové akcie (EAC)
Čistý zisk na rozdelenie akcionárom vlastniacim kmeňové akcie udáva zisk po zdanení a doplnenie zákonného rezervného fondu a prípadnom vyplatení dividend vlastníkom prioritných akcií.

Čistý zisk na rozdelenie akcionárom vlastniacim kmeňové akcie (Earnings Available for Common Stockholders), zvyčajne sa používa skratka EAC, je pojem, ktorý označuje zisk po zdanení a doplnenie zákonného rezervného fondu a prípadnom vyplatení dividend vlastníkom prioritných akcií. Zisk je buď vyplatený vo forme dividend, alebo reinvestuje do podniku. Meria veľkosť efektu pre akcionára držiace kmeňové akcie.

Výpočet: EAC = EAT - doplnenie zákonného rezervného fondu - dividendy vlastníkom prioritných akcií

Využitie čistého zisku na rozdelenie akcionárom vlastniacim kmeňové akcie v praxi: v podniku ho využíva napr. CFO (Chief Financial Officer - finančný riaditeľ ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia