ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Čistý zisk - EAT (Earnings after Taxes)
EAT (Earnings after Taxes) - čistý zisk - Jedná sa o výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, je už po zdanení a určený na rozdelenie medzi vlastníkmi a podnik.

Čistý zisk (Earnings after Taxes), používa sa skratka EAT, je pojem, ktorý označuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, je už po zdaneniu a určený na rozdelenie medzi vlastníkmi a podnik. Iným označením je NI (Net Income), čo je celkový výsledok hospodárenia znížený o zaplatenú daň.

Výpočet: EAT = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

K čomu je čistý zisk EAT v praxi?

Hodnotí ho treba investori, banky alebo odavatelé ako prvý rýchly náhľad na finančnú kondíciu firmy, pretože hospodársky výsledok spolu s výškou tržieb a podielom vlastného kapitálu vytvorí prvý dojem ako na tom firma je. Naopak nie je vhodný pre hodnotenie prevádzkovej činosti, pretože nie je očistený od nepeňažných odpisov ( ‘napr. Odpisov) a mimoriadnych účtovných operácií (napr. Predaj majetku).

Pre výpočet čistého zisku sa využíva účtovný zisk. Ide teda o účtovný číslo, ktoré je zanesené vo finančných a daňových výkazoch. Možno povedať, že prepája výsledovku s súvahou. Čistý zisk sa teda typicky a v súlade s platnou legislatívou rozdeľuje medzi rezervný fond, ďalšie fondy, medzi zamestnancov alebo spoločníkmi firmy (ako dividenda). Môže tiež zostať ako nerozdelený. Spôsob a forma rozdeľovanie čistého zisku je rozdielne v rôznych štátoch a rôznych typoch spoločností.

Čistý zisk sa tiež ako ukazovateľ ho využíva pri finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov, je napríklad súčasťou výpočtu EBIT, EBITDA, EBT.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá