ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Čistý pracovný kapitál (Net Working Capital)
Čistý pracovný kapitál (Net Working Capital), zvyčajne sa používa skratka NWC, je pojem, ktorý označuje obežné aktíva po odpočítaní krátkodobých záväzkov.

Čistý pracovný kapitál (Net Working Capital), zvyčajne sa používa skratka ČPK alebo NWC, je pojem, ktorý označuje obežné aktíva po odpočítaní krátkodobých záväzkov.

Výpočet:

NWC = WC - Krátkodobé záväzky = (Zásoby + pohľadávky + Finančný majetok) - Krátkodobé záväzky

Využitie ukazovateľa Čistý pracovný kapitál v praxi: Ukazovateľ je využívaný managementom podniku napr. pri riadeniu pracovného kapitálu. Finančný manažér riadia jednotlivé zložky pracovného kapitálu, definuje jeho optimálnej výške vzhľadom k objemu a charakteru predaja, sleduje vymožiteľnosť pohľadávok, oceňuje jeho jednotlivé zložky. Finančný manažér zo svojej pozície nemôže jednotlivé položky pracovného kapitálu ovplyvniť, jeho rolí je podnecovať ostatné v hľadaní lepších riešení.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia