ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Čistá súčasná hodnota (NPV - Net Present Value)
Metóda Čistá súčasná hodnota (Net Present Value), zvyčajne sa používa skratka NPV alebo ČSH, je jedným z najvhodnejších a najpoužívanejších finančných kritérií.

Metóda Čistá súčasná hodnota (Net Present Value), zvyčajne sa používa skratka NPV alebo ČSH, je jedným z najvhodnejších a najpoužívanejších finančných kritérií. Je v nej zahrnutá celá doba životnosti projektu, aj možnosť investovania do iného rovnako rizikového projektu. Berie do úvahy časovú hodnotu peňazí, závisí iba na predvídaných hotovostných tokoch a alternatívnych nákladoch kapitálu.

Výpočet:


kde:

NPV … Čistá súčasná hodnota,

CFtpeňažné toky v jednotlivých rokoch,

N … doba životnosti projektu,

R … diskontná úroková miera.

Výhodou tejto metódy je, že jej možno popísať ľubovoľné peňažné toky, a tiež fakt, že výsledkom je absolútna hodnota prínosu investície v dnešných cenách (možno ju sčítať). Výsledná hodnota udáva, koľko peňazí realizácie investície podniku prinesie. Ak vyjde NPV kladné, je projekt prípustný. Oproti tomu ak vyjde hodnota záporná, projekt je neprijateľný. V prípade porovnania viacerých investičných alternatív, je preferovaná vyššia NPV.

Využitie metódy čistá súčasná hodnota v praxi: V podniku ju využíva napr CFO (Chief Financial Officer, finančný riaditeľ ) pri hodnotení efektívnosti investície.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia