ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí CIO (Chief Information Officer)
CIO (Chief Information Officer), používa sa skratka CIO, používa sa alternatívne namiesto pojmu riaditeľ IT (syn ICT riaditeľ). CIO patrí medzi najvyššie postavené manažérov v organizácii, je to človek zodpovedný za oblasť informatiky. Úlohou CIO je zodpovedať za riadenie prevádzky aj rozvoja informatiky v organizácii.

CIO (Chief Information Officer), používa sa skratka CIO, používa sa alternatívne namiesto pojmu riaditeľ IT (synonymum ICT riaditeľ). Označenie CIO sa používa najmä v americkej angličtine (v USA); v britskej angličtine (najmä v Spojenom kráľovstve a krajinách Commonwealth) sa používa pre označenie rovnakej pozície výraz IT director. V ostatných štátoch sa používajú oba výrazy.

CIO patrí medzi najvyššie postavené manažérov v organizácii, je to človek zodpovedný za oblasť informatiky. Úlohou CIO je zodpovedať za riadenie prevádzky aj rozvoja informatiky v organizácii, zosúladenie cieľov organizácie a ich podpory informáciami a informačnými a komunikačnými technológiami. Jeho zodpovednosťou je plánovania rozvoja informačných a komunikačných technológií, sledovanie a vyvažovanie potrieb organizácie a ICT trendov, vykonávanie nákladových analýz ICT, riadenie bezpečnosti a rizík v oblasti informatiky a celkovej vyvažovanie informačného manažmentu organizácie.

Podobne ako u ostatných manažérov, je manažérskou úlohou CIO plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a informácie v oblasti informatiky. CIO môže delegovať časť svojich právomocí a zodpovednosťou na ďalšie vrcholové manažérov či manažérov nižších úrovní.

Spolu s CIO tvorí vrcholový manažment spravidla:

Pre CIO platí, že rovnako ako akýkoľvek iný manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Pre opis rozsahu zodpovednosťou a kompetencií CIO sa používa tiež model CIO Wheel, ktorý bol popísaný v rámci zákona Clinger-Cohen Act v roku 1996, a ktorý opisuje kompetencie CIO v desiatich oblastiach:

  • Policy - politika, pravidlá
  • Strategic planning - strategické plánpování
  • Performance & Result based - výkonnosť a orientácia na výsledky
  • Process Improvement - Zlepšovanie procesov
  • Capital Planning & Investment - Investičné plánovanie
  • Leadership management - Vedenie ľudí
  • Technology Assessment - Hodnotenie technológií (ICT)
  • Security - Bezpečnosť
  • Architectures - Architektúra
  • Acquisition - Nákup a získavanie zdrojov

Zdroj: Clinger-Cohen Act

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá