ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cieľ (Objective)
Ciele (Objectives) popisujú žiadúce cieľové stavy, ktoré chce organizácia, organizačný útvar, skupina / tím alebo jednotlivec dosiahnuť v určitej oblasti. Ciele sú používané v plánovaní, a najmä v strategickom riadením.

Cieľ (Objective) je pojem používaný pre popis žiaduceho cieľového stavu, ktorého chce jednotlivec, tím, organizačný útvar alebo celá organizácie dosiahnuť v určitej oblasti svojho podnikaní či iných aktivít. Ciele sú všeobecne základom riadenie - sú používané v plánovania, najmä vo strategickom riadením, ale tiež v riadenie prevádzky. Moderne a systematicky pojaté ciele nastavenej v organizáciách vychádzajú z princípov vzájomnej vyváženosť (pozri napr Balanced Scorecard).

Ciele v organizácii nadväzujú na jej poslania, formulovanú víziu. Správne definované ciele spĺňajú podmienky a princípy SMART (sú konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo dosiahnuteľné). Dosahovanie merateľných cieľov je merané a verifikované pomocou indikátorov alebo metrík.

Na čo sú ciele v manažmente organizácie?

Ciele sú podobne ako vízia súčasťou motivačných faktorov v organizáciu. Možno povedať, že každá organizácia musí mať stanovené nejaké ciele, či už ide o dosiahnutie obratu, zisku podielu na trhu, úrovne kvality služieb či úplne iné ciele. Ciele v organizácii konkretizujú víziu, pomáhajú manažérom riadiť a motivovať zamestnancov. Rovnako ako vízie aj spoločné ciele pomáhajú “ťahať za jeden povraz smerom k jej naplneniu”.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia