ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí CHRO (Chief Human Resources Officer)
CHRO (Chief Human Resources Officer), používa sa skratka CHRO, znamená personálny riaditeľ.

CHRO (Chief Human Resources Officer), používa sa skratka CHRO, znamená personálny riaditeľ (synonymá riaditeľ HR). Skratka nie je tak bežne používaná ako skratky CEO, COO alebo CIO. Používajú sa tiež označenie Chief People Officer, Chief Personnel Officer alebo Human Resources Director.

Personálny riaditeľ patrí medzi najvyššie postavené manažéry v organizácii, je to človek zodpovedný za oblasť personalistiky a ľudských zdrojov. Úlohou CHRO je zodpovedať za riadenie prevádzky aj rozvoja ľudských zdrojov, zosúlaďovanie cieľov organizácie s potenciálom a schopnosťami ľudí a rozvoj ľudského kapitálu. Jeho zodpovednosťou je plánovanie rozvoja ľudí v organizácii, sledovanie a vyvažovanie potrieb organizácie a ľudského kapitálu, jeho rozvoj a starostlivosť o spokojnosť zamestnancov. Je tiež zodpovedný za dodržiavanie zákonom daných povinností vo vzťahu k zamestnancom.

Podobne ako u ostatných manažérov je manažérskou úlohou CHRO plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a informácie v oblasti ľudských zdrojov. CHRO môže delegovať časť svojich právomocí a zodpovedností na ďalšie vrcholové manažéry či manažéry nižších úrovní.

Spolu s personálnym riaditeľom tvorí vrcholový manažment spravidla:

Pre personálneho riaditeľa platí, že rovnako ako akýkoľvek iný manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá