ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Charles Louis Montesquieu
Charles Louis Montesquieu je autorom koncepcie deľby moci v štáte, ktorá je platná dodnes.

Charles Louis de second, barón de La Brede et de Montesquieu

Charles Louis Montesquieu sa narodil 18. januára 1689 v La Brede vo Francúzsku a zomrel 10. februára 1755 v Paríži.

Vyštudoval Katolícku koľaj v Juilly a v roku 1715 sa oženil so Jeanne de Lartigue, bohatú protestantkou. V roku 1716 zdedil po svojom strýkovi veľký majetok vrátane titulu baróna z Montesquieu. Oboje ho finančne zabezpečilo natoľko, že sa mohol venovať len svojim záujmom. V roku 1726 bol zvolený za člena francúzskej Akadémie.

Pri návšteve Veľkej Británie ho veľmi ovplyvnila atmosféra demokracie a náboženskej tolerancie. Medzi jeho záujmy patrila okrem iného aj politická filozofia a úvahy o štátu. Inšpirovaný Johnom Lockom a svoju britskú skúseností kritizoval vtedajší absolutizmus a dospel k nasledujúcej koncepciu deľby moci v štáte - v štáte by mali existovať tri navzájom nezávislé druhy verejnej moci, ktoré by sa vzájomne vyvažovali:

  • Moc zákonodarná
  • Moc výkonná
  • Moc súdne

Uvedené členenie moci a vzájomná nezávislosť jednotlivých zložiek zostávajú súčasťou modernej politickej filozofie i praktického usporiadania moderných demokratických právnych štátov dodnes a dávajú tak základný rámec usporiadanie moderného verejného sektora.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.02.2014

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá