ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Charakteristiky okolitého prostredia
Charakteristika okolitého prostredia znamená určitú typickú (charakteristickú) vlastnosť okolia organizácie, vlastnosť okolitého prostredia organizácie. Okolité prostredie súdobých organizácií sa vyznačuje celým radom dôležitých charakteristík vo všetkých mysliteľných dimenziách (politika, ekonomika, spoločnosť, technológie, legislatíva životné prostredie a pod).

Charakteristika okolitého prostredia znamená určitú typickú (charakteristickú) vlastnosť okolia organizácie, vlastnosť okolitého prostredia organizácie.

Okolité prostredie súdobých organizácií sa vyznačuje celým radom dôležitých charakteristík vo všetkých mysliteľných dimenziách:

Rôzni autori k nim pristupujú rôzne. Ďalej je uvedený prehľad tých najviac frekventovaných a známych charakteristík okolitého prostredia od svetovo známych a uznávaných autorov:

Praktické využitie charaktetistik okolitého prostredia: Charakteristiky možno využívať ako usmernenie pri analýze okolitého prostredia organizácie pomocou nižšie uvedených techník a pri návrhu stratégie - napríklad ako spôsob inventúry faktorov, ktorým treba venovať pozornosť.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia