ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí CFO (Chief Financial Officer)
CFO (Chief Financial Officer), používa sa skratka CFO, používa sa na označenie pozície finančného riaditeľa. CFO je manažér v organizácii zodpovedný za riadenie financií v celej organizácii. Úlohou CFO je zodpovedať za riadenie financií podniku / organizácie.

CFO (Chief Financial Officer), používa sa skratka CFO, používa sa na označenie pozície finančného riaditeľa. Označenie CFO sa používa najmä v americkej angličtine (v USA); v britskej angličtine (najmä v Spojenom kráľovstve a krajinách Commonwealth) sa používa pre označenie rovnakej pozície výraz financial director. V ostatných štátoch sa používajú oba výrazy.

CFO je manažér v organizácii zodpovedný za riadenie financií v celej organizácii. Úlohou CFO je zodpovedať za riadenie financií podniku/organizácie. Jeho zodpovednosťou je plánovanie financií, vykonávanie finančných analýz, riadenie finančných tokov, a vykonávanie nákladových analýz pomocou rôznych finančných ukazovateľov a rozhodovaní v oblasti financií (pozri sekcia Ekonomika a financie). CFO deleguje časť svojich právomocí a zodpovedností na ďalšiu manažérov nižších úrovní.

Spolu s CFO tvorí vrcholový manažment spravidla:

Pre CFO platí, že rovnako ako akýkoľvek iný manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá