ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CFA (Chartered Financial Analyst)
CFA (Chartered Financial Analyst) je profesionálna certifikácia odborníkov v investičnom manažmente.

CFA (Chartered Financial Analyst) je profesionálny certifikácia odborníkov v investičnom manažmente. CFA má celosvetovo vysoký rešpekt a prestíž a je známkou vysokej odbornosti a etického konania. Je to jeden z najnáročnejších študijných programov vo finančných profesiách. Celosvetovo má daný certifikát CFA zhruba 90 tisíc profesionálov.

CFA v praxi: Na získanie CFA treba úspešne dokončiť program a celkom 3 skúšky, ktoré získa približne 30% kandidátov. Ďalšou požiadavkou minimálne bakalársky titul, 3-ročná prax v investičných službách a záväzné dodržiavanie etického kódexu. Náročné skúšky vyžadujú približne 300 hodín štúdia. Ich obsahom sú zhruba tieto témy:

 • Analýza finančných výkazov (Financial Statement Analysis)
 • Mikroekonomie
 • Mikroekonomie (Macroeconomics)
 • Analýza a valuácia cenných papierov (Securities Analysis and Valuation)
 • Finančné deriváty (Derivatives)
 • Štatistika
 • Fundamentálna a technická analýza (Fundamental and Technical Analysis)
 • Firemné financie (Corporate Finance)
 • Globálne trhy
 • Portfolio Management
 • Etika

CFA Je ochranná známka CFA Institute

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia