ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CF rentabilita tržieb - ROS (CF)
Cash flow rentabilita tržieb (Cash Return on Gross Assets), zvyčajne sa používa skratka ROS (CF), je pojem, ktorý označuje finančnú efektivitu firmy. Ukazovateľ je odvodený od ukazovateľa rentability tržieb (ROS), namiesto zisku sa však do čitateľa dosadzuje CF.

Cash flow rentabilita tržieb (Cash flow Return on Sales), zvyčajne sa používa skratka ROS (CF), je pojem, ktorý označuje finančnú efektivitu firmy. Ukazovateľ je odvodený od ukazovateľa rentability tržieb (ROS), miesto zisku sa však do čitateľa dosadzuje CF. Touto úpravou je ukazovateľ ROS (CF) menej ovplyvnený investičnými cyklami a stupňom odepsanosti stálych aktív.

Výpočet:

Cash flow rentabilita tržieb = CF z prevádzkovej činnosti / ročné tržby

Ak ukazovateľ v jednotlivých rokoch klesá, znamená to buď rast výnosov alebo zníženie vnútorných finančných možností firmy.

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele cash flow rentabilita tržieb v praxi: V podniku ho využíva napríklad CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia