ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CF rentabilita celkového kapitálu (CF Return on Total Capital)
Cash flow rentabilita celkového kapitálu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť prijímať úvery, pretože cash flow z prevádzkovej činnosti nezahŕňa finančné náklady.

Cash flow rentabilita celkového kapitálu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť prijímať úvery, pretože cash flow z prevádzkovej činnosti nezahŕňa finančné náklady.

Výpočet:

Cash flow rentabilita celkového kapitálu = CF z prevádzkovej činnosti / kapitál

Výslednú hodnotu porovnávame s úrokovou mierou, ktorú platí podnik bankám. Ak je výsledná hodnota nižšia, potom aktíva nevyprodukujú toľko, koľko je na splácanie úrokov potreba, a stávajú sa tým rizikovými. Naopak ak je výsledná hodnota väčšia ako úroková miera, oplatí sa podnikom prijať nové úvery.

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele v praxi: V podniku ho využíva napríklad CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia