ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CF rentabilita aktív - ROA (CF)
Cash flow rentabilita aktív (Cash flow Return on Assets), zvyčajne sa používa skratka ROA (CF), je pojem, ktorý označuje akú časť príjmov podnik generuje z kapitálu viazaného v majetku. Ukazovateľ je odvodený od ukazovateľa Rentabilita aktív (ROA - Return on Assets).

Cash flow rentabilita aktív (Cash flow Return on Assets), zvyčajne sa používa skratka ROA (CF), je pojem, ktorý označuje akú časť príjmov podnik generuje z kapitálu viazaného v majetku. Ukazovateľ je odvodený od ukazovateľa rentability aktív (ROA), miesto zisku sa však do čitateľa dosadzuje CF.

Výpočet:

CF z prevádzkovej činnosti / Aktíva

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele cash flow rentabilita aktív v praxi: V podniku ho využíva napr. CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia