ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Certifikácia projektového manažéra podľa IPMA (IPMA Project Manager Certification)
Certifikácia projektového manažéra podľa IPMA je proces zameraný na posúdenie spôsobilosti kandidátov riadiť projekty, programy a portfóliá.

Certifikácia projektového manažéra podla IPMA je proces zameraný na posúdenie spôsobilosti kandidátov riadiť projekty, programy a portfóliá. Spôsobilosť je schopnosť osvojiť si a aplikovať vedomosti a zručnosti z oblasti projektového riadenia v príslušnom kontexte. Certifikácia je overenie takejto spôsobilosti.

Certifikačný systém IPMA rozoznáva 4 certifikačné stupne (zdroj IPMA):

  • A - Certifikovaný riaditeľ projektov (IPMA Level A, Certified Projects Director) - je schopný riadiť významné portfólio alebo program so zodpovedajúcimi zdrojmi, metodológiou a nástrojmi
  • B - Certifikovaný projektový senior manažér (IPMA Level B, Certified Senior Project Manager) - je schopný komplexne riadiť projekty (kritériá komplexnosti viď. Seba-hodnotiaci test komplexnosti projektového riadenia)
  • C - Certifikovaný projektový manažér (IPMA Level C, Certified Project Manager) - je schopný riadiť projekty s obmedzenou komplexnosťou projektového riadenia
  • D - Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate) - je schopný aplikovať vedomosti z projektového riadenia ako člen tímu v projekte

Podobné certifikačné systémy projektových manažérov:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia